Dramska grupa Proložac gostuje u Klisu s predstavom”Umakla se Joka Šimunova”

joka-simunova